Lượt xem: 4358

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 11 năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 2759/TBTS-ĐHTV, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 11 năm 2019;

          Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

           Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 3262

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học

các ngành khối sức khỏe tại Trường Đại học Trà Vinh

       Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 2113/TBTS-ĐHTV, ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông đại học các ngành khối sức khỏe;

      Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên đại học và hồ sơ xét tuyển liên thông từ Cao đẳng lên đại học các ngành khối sức khỏe hình thức vừa làm vừa học nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm...

Lượt xem: 8702

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông đại học các ngành khối sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông đại học các ngành khối sức khỏe, cụ thể như sau:

     I. Đối tượng tuyển sinh:

       Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét tuyển, đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

       Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đọc thêm...

Lượt xem: 6114

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 11 năm 2019

      Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

   Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 16571

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông các ngành sức khoẻ hệ chính quy năm 2019

 

    Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thôngcác ngành sức khỏe hệ chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

      Người tham gia dự tuyển phải là người thuộc một trong những đối tượng sau:

     - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

      - Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.