Lượt xem: 3228

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 8/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 08 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Lượt xem: 1672

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên các lớp hệ chính quy về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, cụ thể như sau:

          1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng kí

Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai, nếu thỏa các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;

- Đã hoàn thành ít nhất một học kì đầu tiên của chương trình thứ nhất (tích lũy tối thiểu 14 tín chỉ);

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.0 trở lên (tính đến thời điểm đăng ký);

- Thời gian tối đa được phép học chương trình thứ hai là thời gian tối đa quy định của chương trình thứ nhất.

Đọc thêm...

Lượt xem: 2950

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 4 năm 2020

tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 58/TBTS-ĐHTV, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 4 năm 2020;

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh;

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc Trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 7674

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

    Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

    Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

    I. Đối tượng tuyển sinh

     Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét tuyển, đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

     Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đọc thêm...

Lượt xem: 8583

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 04 năm 2020

    Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 04 năm 2020, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

   Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.