Lượt xem: 1119

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh,

      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

      I. Đối tượng tuyển sinh

       Người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc khối ngành sức khoẻ do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về

Lượt xem: 802

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về
Lượt xem: 800

 

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối ngành sức khỏe năm 2020 

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học khối ngành sức khỏe năm 2020

Lượt xem: 203

 

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học năm 2020

Lượt xem: 221

 

Thông báo xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.