Lượt xem: 2090

 

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối ngành sức khỏe năm 2020 

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học khối ngành sức khỏe năm 2020

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.