Lượt xem: 3569

 

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông

trình độ cao đẳng, đại học tháng 12/2012

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông số: 791/KH-ĐHTV, ngày 27/7/2012 và thông báo số: 792/TBTSVLVH,LT-ĐHTV ngày 27/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng tháng 12/2012 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

 A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THÁNG 12/2012

  1. Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi

cơ sở ngành

Môn thi chuyên ngành

1

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ)

46

Văn hóa học

Tiếng Khmer (dịch, viết)

2

Ngôn ngữ Anh

- Biên- Phiên dịch

- Du lịch

36

- Dịch Viết

  - Viết (Reading

& Writing)

Nói (Speaking)

3

Quản trị Văn phòng

134

Quản trị Văn phòng

Quản trị nguồn nhân lực

4

Quản trị Kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp)

65

Kinh tế vi mô

Nguyên lý

Kế toán

5

Kế toán (Kế toán tổng hợp)

113

Kinh tế vi mô

Nguyên lý

Kế toán

6

Công nghệ Thông tin

69

Toán rời rạc

Kỹ thuật

lập trình

7

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

25

Kỹ Thuật Điện

Cung cấp

Điện

8

Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng

66

Sức bền

vật liệu

Kết cấu

Bê tông

cốt thép

9

Nông nghiệp (Phát triển nông thôn)

47

Hệ thống

nông nghiệp

Chính sách

phát triển

nông thôn

10

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử ( CNKT Điện tử - Viễn thông)

23

Mạch Điện tử

Hệ thống

Viễn thông

TỔNG CỘNG

624

 

 

 

2. Đại học chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm).

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi cơ bản 2

Môn thi

cơ sở ngành

1

Kế toán

147

Toán

Văn

Nguyên lý kế toán

2

Luật

93

Văn

Sử

Lý luận Nhà nước và pháp luật

3

Công nghệ Thông tin

32

Toán

Nhập môn lập trình

4

Thú y (Bác sỹ Thú y)

24

Toán

Sinh

Bệnh truyền nhiễm

TỔNG CỘNG

296

 

 

 

 

 

3. Cao đẳng chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi

cơ bản 2

Môn thi cơ sở ngành

1

Quản trị Văn phòng

53

Tiếng Anh

Văn

Quản trị Văn phòng

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

31

Toán

Kỹ thuật Điện

3

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

33

Toán

Sức bền

vật liệu

TỔNG CỘNG

117

 

 

 

 

 

B. NHỮNG NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THÁNG 12/2012

 

Bao gồm những ngành tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hoặc Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học cụ thể như sau:

1. Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi

cơ sở ngành

Môn thi chuyên ngành

1

Giáo dục Mầm non

05

Tâm lý học

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

2

Thú y( bác sỹ thú y)

08

Cơ thể học

Bệnh truyền nhiễm

 

 

2. Đại học chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm).

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi cơ bản 2

Môn thi

cơ sở ngành

1

Giáo dục Mầm non

00

Toán

Văn

Tâm lý

giáo dục

 

3. Cao đẳng chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

 

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

SL hồ sơ

dự tuyển

 

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi

cơ bản 2

Môn thi cơ sở ngành

1

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô)

01

Toán

Hình họa

Vẽ Kỹ thuật

2

Phát triển nông thôn

11

Sinh

Xã hội học nông thôn

Hệ thống

nông nghiệp

3

Công nghệ sau thu hoạch

00

Toán

Sinh

+ Hóa học

thực phẩm1,2

+Vi sinh

thủy sản

4

Giáo dục tiểu học

07

Toán

Văn

Tâm lý

giáo dục

 

Đối với những ngành Trường không tổ chức thi tuyển vào tháng 12/2012 do hạn chế về mặt số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp học, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh liên thông kế tiếp trong năm 2013 (dự kiến tháng 4/2013; tháng 10/2013 và tháng 12/2013) tại Trường Đại học Trà Vinh khi số hồ sơ dự tuyển đủ để có thể tổ chức lớp học.

 

Đề nghị các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển ở các ngành không tổ chức thi tuyển sinh tháng 12/2012 theo dõi thông tin tuyển sinh của đợt thi kế tiếp trên website: http://tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn và đến trường làm thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh theo thời hạn quy định trên thông báo tuyển sinh của trường.

 

Đề nghị các đơn vị chức năng liên quan có sự phối hợp trong việc thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng tháng 12/2012; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thay đổi các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

             

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)  

 

Phạm Tiết Khánh