Lượt xem: 11852

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo hình thức vừa làm vừa học và liên thông hệ chính quy

trình độ cao đẳng, đại học năm 2012

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2012 và liên thông hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học tháng 12 năm 2012, cụ thể như sau:

 I. Ngành tuyển:

1. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học:

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

KHỐI THI

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Công nghệ Thông tin

 

A

Toán

Vật lý

 

Hóa học

2

Quản trị Kinh doanh

3

Nông nghiệp

B

Toán

Sinh học

Hóa học

4

Luật

C

Ngữ văn

Lịch s

Địa lý

5

Ngôn ngữ Anh

- Biên- Phiên dịch

- Du lịch

 

D

Ngữ văn

Toán

 

Tiếng Anh

2. Tuyển sinh liên thông:

a. Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

Các ngành

được liên thông

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi

cơ sở ngành

Môn thi chuyên ngành

1

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ)

- Văn hóa học;

- Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Văn hóa học

Tiếng Khmer (dịch, viết)

2

Ngôn ngữ Anh

- Biên- Phiên dịch

- Du lịch

- Tiếng Anh;

- Tiếng Anh chuyên ngành Biên - Phiên dịch; Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch.

- Dịch Viết

- Viết (Reading

& Writing)

Nói (Speaking)

3

Quản trị Văn phòng

Quản trị Văn phòng

Quản trị Văn phòng

Quản trị nguồn nhân lực

4

Quản trị Kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp)

Quản trị

Kinh doanh

Kinh tế vi mô

Nguyên lý

Kế toán

5

Kế toán (Kế toán tổng hợp)

Kế toán

Kinh tế vi mô

Nguyên lý

Kế toán

6

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử ( CNKT Điện tử - Viễn thông)

Điện tử viễn thông

Mạch Điện tử

Hệ thống

Viễn thông

7

Công nghệ Thông tin

Tin học, Công nghệ thông tin

Toán rời rạc

Kỹ thuật

lập trình

8

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Hệ thống Điện/

Điện công nghiệp

Kỹ thuật điện

Kỹ Thuật Điện

Cung cấp

Điện

9

Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Sức bền

vật liệu

Kết cấu

Bê tông

cốt thép

10

Giáo dục Mầm non

Giáo dục

Mầm non

Tâm lý học

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

11

Nông nghiệp (Phát triển nông thôn)

Phát triển nông thôn, Chăn nuôi, Dịch vụ thú y, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch

Hệ thống

nông nghiệp

Chính sách

phát triển

nông thôn

v Ghi chú:

- Ngành Đại học Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) đối tượng tốt nghiệp là Chăn nuôi, Dịch vụ thú y, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, người dự tuyển phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành học theo học liên thông trước khi dự tuyển.

- Ngành Đại học Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Biên- Phiên dịch và chuyên ngành Du lịch):

+ Tham gia dự tuyển ngành Đại học Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Biên- Phiên dịch ): Nếu đối tượng tốt nghiệp là cao đẳng Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, người dự tuyển phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành học theo học liên thông trước khi dự tuyển.

+ Tham gia dự tuyển ngành Đại học Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Du dịch ): Nếu đối tượng tốt nghiệp là cao đẳng Tiếng Anh chuyên ngành Biên- Phiên dịch, người dự tuyển phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành học theo học liên thông trước khi dự tuyển.

Các ngành được đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học các ngành: Kế toán, Kinh tế, Nông nghiệp

b. Đại học chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm).

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

Các ngành

được liên thông

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi cơ bản 2

Môn thi

cơ sở ngành

1

Kế toán

Kế toán

Toán

Văn

Nguyên lý kế toán

2

Luật

TC Pháp lý; TC Luật

Văn

Sử

Lý luận Nhà nước pháp luật

3

Công nghệ Thông tin

Tin học

Toán

Nhập môn lập trình

4

Thú y (Bác sỹ Thú y)

Chăn nuôi

thú y

Toán

Sinh

Bệnh truyền nhiễm

5

Giáo dục Mầm non

Trung cấp Giáo dục mầm non, sư phạm mầm non 9+3

Toán

Văn

Tâm lý

giáo dục

c. Cao đẳng chính quy liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

Các ngành

được liên thông

MÔN THI TUYỂN SINH

Môn thi cơ bản 1

Môn thi cơ bản 2

Môn thi cơ sở ngành

1

Quản trị Văn phòng

Quản trị

Văn phòng

Tiếng Anh

Văn

Quản trị Văn phòng

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật điện

Điện công nghiệp và dân dụng

Hệ thống điện

Toán

Kỹ thuật Điện

3

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Xây dựng công nghiệp & dân dụng

Toán

Sức bền

vật liệu

4

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô)

Sửa chữa & Khai thác thiết bị cơ khí + Cơ khí chế tạo

Toán

Hình họa

Vẽ Kỹ thuật

5

Phát triển nông thôn

Trồng trọt,

Nuôi trồng

thủy sản, Bảo vệ thực vật

Sinh

Xã hội học nông thôn

Hệ thống

nông nghiệp

6

Công nghệ sau thu hoạch

Chế biến

thủy sản

Toán

Sinh

+ Hóa học

thực phẩm1,2

+Vi sinh

thủy sản

7

Giáo dục tiểu học

Trung cấp giáo dục Tiểu học, sư phạm Tiểu học 9+3

Toán

Văn

Tâm lý

giáo dục

* Ghi chú: Ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô) đối tượng tuyển từ TCCN Cơ khí Chế tạo, người dự tuyển phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành học theo học liên thông trước khi dự tuyển.

II. Khu vực tuyển sinh:

Tuyển sinh trên toàn quốc.

III.Đối tượng tuyển:

a. Đối tượng đào tạo đại học vừa làm vừa học:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

- Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, nếu chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở phải học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông:

- Liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Tuyển đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng có cùng nhóm ngành dự tuyển, có đủ các điều kiện tham gia học tập theo quy chế hiện hành, cụ thể như sau:

- Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hoặc từ cao đẳng lên đại học: người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình phải có 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo (có xác nhận thời gian làm việc của đơn vị sử dụng lao động).

- Liên thông từ trung cấp lên đại học: người tốt nghiệp phải có 03 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo ( xác nhận thời gian làm việc của đơn vị sử dụng lao động).

IV. Hình thức đào tạo:

a.Đại học vừa làm vừa học: dự kiến học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

b.Liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung liên tục tại trường Đại học Trà Vinh.

V.Hồ sơ dự tuyển, lệ phí tuyển sinh và thời gian tuyển sinh:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển hình thức vừa làm vừa học và liên thông theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh, mỗi hồ sơ gồm có:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường;

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT; bằng TCCN (đối với hình thức vừa làm vừa học);

3. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng (đối với hệ liên thông);

4. Giấy xác nhận thời gian công tác (đối với đối tượng dự tuyển liên thông);

5. Giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);

6. Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

7. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh, điện thoại, địa chỉ email (nếu có);

8. 04 ảnh màu cỡ 3 x 4cm, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển).

2. Đồi với đại học hình thức vừa làm vừa học:

- Phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng đào tạo Trường Đại học Trà Vinh từ ngày thông báo đến hết ngày 01/9/2012.

- Tổ chức ôn thi từ ngày 10/9/2012 đến ngày 07/10/2012.

- Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000 đ/bộ (thu 1 lần khi phát hồ sơ).

- Lệ phí thi tuyển sinh: 100.000 đồng/thí sinh/môn thi (thí sinh nộp khi nhận thẻ dự thi).

- Học phí ôn thi: 400.000đ/ thí sinh/03 môn thi tuyển.

- Ngày thi tuyển: 13 và 14/10/2012 (Thứ bảy và Chủ nhật)

3. Đồi với hệ liên thông :

- Phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng đào tạo Trường Đại học Trà Vinh từ ngày thông báo đến hết ngày 19/11/2012. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh: Biên –Phiên dịch; Du lịch; Nông nghiệp (phát triển nông thôn) liên thông từ cao đẳng lên đại học và ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí( chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật Ô tô) liên thông từ trung cấp lên cao đẳng thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 26/10/2012.

- Tổ chức học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012. Học phí bổ sung kiến thức: 75.000đ/tín chỉ/thí sinh.

- Tổ chức ôn thi từ ngày 01/12/2012 đến ngày 23/12/2012.

- Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000 đ/bộ (thu 1 lần khi phát hồ sơ).

- Lệ phí thi tuyển sinh: 100.000 đồng/thí sinh/môn thi (thí sinh nộp khi nhận thẻ dự thi).

- Học phí ôn thi: 400.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 03 môn); 300.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 02 môn).

- Ngày thi tuyển: 29 và 30/12/2012 (Thứ bảy và Chủ nhật)

Lưu ý:

* Các lệ phí học bổ sung kiến thức và ôn thi thí sinh nộp khi nộp hồ sơ dự tuyển.

* Trường Đại học Trà Vinh sẽ hoàn trả lệ phí ôn thi và học phí học bổ sung kiến thức của các ngành có số lượng nộp hồ sơ dưới 15 học viên do không đủ để tổ chức lớp ôn, học bổ sung kiến thức và tổ chức thi tuyển sinh.

VI. Quyền lợi – nghĩa vụ người học:

- Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

- Học viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên giành cho sinh viên chính quy theo quy chế, quy định hiện hành.

- Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của nhà trường.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh:

Địa chỉ: số 126, Quốc lộ 53, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074. 3855247 ;

Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn.

 

                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                             (Đã ký)

                                                    Nguyễn Tiến Dũng

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.