Lượt xem: 8412

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

 và tuyển sinh đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 30/11 và 01/12/2013

   Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm 2013, cụ thể như sau:

 I. Ngành tuyển: (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh: Xem chi tiết tại đây)

 II. Vùng tuyển sinh:

 Tuyển sinh trong cả nước.

 

 III. Đối tượng tuyển sinh:

    1. Tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

 Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học. Người đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

       a. Đối tượng miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

 Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại chính Trường mà mình đã học, được cấp bằng tốt nghiệp và ngành đã tốt nghiệp cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ hai.

       b. Đối tượng phải thi tuyển:

            Những người không thuộc diện miễn thi nêu trên thì phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

   2. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

      a. Đối tượng miễn thi (được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH):

 Những người đã có bằng tốt nghiệp ĐH có nguyện vọng học ĐH ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.

Các trường hợp được miễn thi khác thực hiện theo điều 6 tại điểm a, b, c, d khoản 3 quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ- BGD- ĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

       b. Đối tượng phải thi tuyển:

 Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

  3. Tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học

Người dự thi tuyển sinh liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng; bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

a. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề).

b. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học.

 Lưu ý :

 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Phương thức tổ chức đào tạo:

     Phương thức tổ chức, có 2 hình thức:

 + Tổ chức học buổi tối và các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần đối với các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

             + Tổ chức học các ngày trong tuần đối với các lớp đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy.

V. Hồ sơ dự tuyển, lệ phí ôn, thi và thời gian tuyển sinh

     1. Hồ sơđăng ký dự tuyển:

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học và văn bằng thứ hai theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh, mỗi hồ sơ gồm có:

 - 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương - mẫu phát hành hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh);

 - 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm, sinh của thí sinh ở mặt sau;

 - 03 phong bì đã dán sẵn tem, ghi chính xác họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh (Trường hợp người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ trên bì thư “Nhờ chuyển cho …..”);

 - 01 bản sao (có thị thực) bảng điểm và  văn bằng tốt nghiệp đại học (Thí sinh dự thi văn bằng 2);

- 01 bản sao (có thị thực) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Thí sinh dự thi đại học hình thức vừa làm vừa học);

- 01 bản sao (có thị thực) bảng điểm và bằng tốt nghiệp TCCN (TC Nghề) hoặc Cao đẳng (Cao đẳng nghề) (Thí sinh dự thi liên thông hình thức vừa làm vừa học);

 - 01 bản sao (có thị thực) giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhân dân;

 - 01 giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);

 - 01 bản sao (có thị thực) các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

     2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

 - Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/11/2013 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

 - Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh

     3. Thời gian ôn thi, lệ phí ôn và thi tuyển sinh:

 - Ôn thi tuyển sinh từ ngày 28/10/2013 đến ngày 17/11/2013.

 - Lệ phí ôn thi nộp khi đăng ký: 400.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 03 môn); 300.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 02 môn).

             - Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/thí sinh/môn thi (nộp khi nhận thẻ dự thi).

     4. Ngày thi và địa điểm thi tuyển:

 - Thời gian thi tuyển: Ngày 30/1101/12/2013.

 - Địa điểm thi: Khu I - Trường Đại học Trà Vinh (nhận thẻ dự thi từ ngày 26/11 đến 29/11/2013 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh).

      Lưu ý:

 + Ôn tập: Các ngành tuyển sinh, môn thi có số lượng đăng kýôn tập từ 20 thí sinh trở lên, Trường sẽmở lớp ôn tập.

 + Tổ chức thi: Các ngành tuyển sinh có số lượng đăng ký từ 20 thí sinh trở lên, Trường sẽtổ chức thi; số lượng đăng ký dưới 20, Trường không tổ chức thi, sẽ bảo lưu hồ sơ dự thi và hoàn lại lệ phí ôn thi cho thí sinh (nếu có).

+ Thông báo các ngành có đủ số lượng ôn tập ngày 25/10 /2013 đủ số lượng tổ chức thi dự kiến ngày 12/11 /2013 trên Website Phòng Đào tạo. 

VI. Quyền lợi – nghĩa vụ người học:

- Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

- Học viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên giành cho sinh viên chính quy theo quy chế, quy định hiện hành.

- Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của nhà trường.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh:

                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Tiến Dũng