Lượt xem: 1494

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 4/2021)

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 04 năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

            II. PHẠM VI TUYỂN SINH

         Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

       III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

             Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh.

            IV. XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

               1. Đối tượng tuyển sinh:

     Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

Xem chi tiết 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.