Lượt xem: 992

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Xem chi tiết
Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về