Lượt xem: 12599

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông các ngành sức khoẻ hệ chính quy năm 2019

 

    Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thôngcác ngành sức khỏe hệ chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

      Người tham gia dự tuyển phải là người thuộc một trong những đối tượng sau:

     - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

      - Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

II. Ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu

Đối tượng

(Thí sinh tốt nghiệp)

Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

tổ hợp

Tên tổ hợp
1 7720101LT ĐH Y khoa 50 Trung cấp Y khoa

B00

D08

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

2 7720201LT ĐH Dược học 30 Trung cấp, Cao đẳng Dược

A00

B00

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

3 7720301LT ĐH Điều dưỡng 25 Trung cấp, Cao đẳng Điều dưỡng

B00

D08

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4 7720601LT ĐH Kỹ thuật xét nghiệm y học 15 Trung cấp, Cao đẳng Xét nghiệm

A00

B00

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

5 7720701LT ĐH Y tế Công cộng 20 Trung cấp, Cao đẳng các ngành sức khoẻ

A00

B00

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

 

III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển:

     Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2019:  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

IV. Hồ sơ tuyển sinh

    Để xét tuyển đợt 1, Thí sinh làm hồ sơ dự thi 03 môn của tổ hợp môn trong kỳ thi THPT quốc gia, lấy kết quả xét tuyển đại học:

V. Chính sách ưu tiên:

   Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

VI. Tổ chức tuyển sinh:

Đợt NỘI DUNG Xét tuyển sử dụng kết quả  kỳ thi THPT quốc gia 2019
Đợt 1 Nhận hồ sơ xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia Từ 01/4 đến 20/4/2019
Công bố mức điểm nhận HSXT Dự kiến trước ngày 22/7/2019
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT về Trường Đại học Trà Vinh bằng một trong hai cách: Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7/2019
   1. Phương thức trực tuyến (bằng tài khoản cá nhân) Dự kiến từ 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7/2019
   2. Phiếu Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại trường THPT hoặc nơi thí sinh nộp hồ sơ dự thi THPT Dự kiến trước 17 giờ ngày 02/8/2019
Công bố kết quả trúng tuyển Dự kiến trước 17 giờ ngày 09/8/2019
Thí sinh xác nhận nhập học và Làm thủ tục nhập học Từ 15/8 đến 22/8/2019
Đợt 2 (nếu có) Phát hành thông báo Trước 15/8/2019
Nhận hồ sơ ĐKXT Từ 15/8/2019 đến 28/8/2019
Công bố kết quả trúng tuyển 29/8/2019
Làm thủ tục nhập học Từ 03/09 đến 06/9/2019

VII. Địa điểm nộp hồ sơ:  

     Bộ phận tuyển sinh Phòng Khảo thí – Phòng A11.307 – Trường Đại học Trà Vinh:     

     Địa chỉ: số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp Trà Vinh.

     Điện thoại: 0294.3.855944 (0965. 855944)– 0294.3.855247.

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website: https://tuyensinh.tvu.edu.vn

  

                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                 Võ Hoàng Khải