Lượt xem: 192

Thông báo về việc xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2021

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.