Lượt xem: 232

 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối sức khoẻ

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.