Lượt xem: 2275

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 4 năm 2020

tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 58/TBTS-ĐHTV, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 4 năm 2020;

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh;

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc Trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Các ngành đủ số lượng thí sinh tổ chức mở lớp, đợt xét tuyển tháng 04/2020

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1 7140201 Giáo dục mầm non X X
2 7140202 Giáo dục tiểu học X X
3 7340301 Kế toán X X X
4 7380101 Luật X
5 7510102 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng X X
6 7620301 Nuôi trồng thủy sản X
7 7640101 Thú y X
8 7220201 Ngôn ngữ Anh X X

 

 Ghi chú: Dấu X các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 4 năm 2020

             2. Các ngành không đủ số lượng thí sinh để tổ chức mở lớp

           Đối với các ngành xét tuyển còn lại như trong thông báo số 58/TBTS-ĐHTV, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; do thí sinh nộp hồ sơ không đủ số lượng để mở lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển vào kỳ xét tuyển kế tiếp (dự kiến đợt xét tuyển đợt tháng 8 năm 2020). Khi đủ số lượng hồ sơ mở lớp, Trường Đại học Trà Vinh sẽ liên hệ trực tiếp đến thí sinh.

           Mọi thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem trên website theo địa chỉ:

http://daotao.tvu.edu.vn.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                   Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.