Lượt xem: 1668

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020

tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 2287/TBTS-ĐHTV và 2289/TBTS-ĐHTV, ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020);

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Các ngành đủ số lượng thí sinh tổ chức mở lớp, đợt xét tuyển tháng 11/2020

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN
1 7140202 Giáo dục Tiểu học     P    
2 7140217 Sư phạm Ngữ Văn     P    
3 7380101 Luật       P  
4 7340406 Quản trị Văn phòng     P    
5 7640101 Thú y     P    
6 7220201 Ngôn ngữ Anh       P  

Ghi chú: Dấu P các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020

2. Các ngành không đủ số lượng thí sinh để tổ chức mở lớp

Đối với các ngành xét tuyển còn lại không đủ số lượng để mở lớp, Trường Đại học Trà Vinh sẽ thực hiện theo hai phương án để thí sinh lựa chọn:

+ Lựa chọn 1: Nhà trường sẽ hoàn trả hồ sơ và lệ phí xét tuyển từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

+ Lựa chọn 2: Nhà trường sẽ bảo lưu toàn bộ hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển vào đợt xét tuyển tháng 4 năm 2021. Khi đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ liên hệ trực tiếp đến thí sinh.

           Mọi thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem trên website theo địa chỉ

 http://daotao.tvu.edu.vn.

                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                   Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.