Lượt xem: 158

LỊCH THI (T11-2018)

 NGÀY THI   BUỔI   MÔN THI

 NGÀNH KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY

Ngày 24/11/2018

Sáng

 Môn 1

Tin học đại cương

 Chiều

Môn 2

Pháp luật đại cương 

Ngày 25/11/2018

Sáng Dự phòng

* Lưu ý: Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi từng buổi thi: Buổi sáng: 7h00; Buổi chiều 13h00


  

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.