Lượt xem: 3380

LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

Ngành Ngày 29/12/2012 Ngày 30/12/2013
Sáng Chiều Sáng Chiều
Luật Môn cơ bản 1 (sử) Môn cơ bản 2 (văn) Môn cơ sở ngành
(LL nhà nước và pháp luật)
dự phòng
Kế toán Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (văn) Môn cơ sở ngành
(nguyên lý kế toán)
dự phòng
Công nghệ thông tin Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (lý) Môn cơ sở ngành
(nhập môn lập trình)
dự phòng
Thú y Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (sinh) Môn cơ sở ngành
(bệnh truyền nhiễm)
dự phòng

 

LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

Ngành Ngày 29/12/2012 Ngày 30/12/2013
Sáng Chiều Sáng Chiều
CNKT xây dựng Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (lý) Môn cơ sở ngành
(sức bền vật liệu)
dự phòng
Quản trị văn phòng

Môn cơ bản 1

(tiếng Anh)

Môn cơ bản 2 (văn) Môn cơ sở ngành
(quản trị văn phòng)
dự phòng
CNKT điện, điện tử Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (lý) Môn cơ sở ngành
(kỹ thuật điện)
dự phòng

 

LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Ngành Ngày 29/12/2012 Ngày 30/12/2013
Sáng Chiều Sáng Chiều
CNKT công trình xây dựng Cơ sở ngành
(sức bền vật liệu)
Chuyên ngành
(kết cấu bê tông cốt thép)
dự phòng
Nông nghiệp Cơ sở ngành
(hệ thống nông nghiệp)
Chuyên ngành
(chính sách phát triển nông thôn)
dự phòng
CNKT điện, điện tử
(CNKT ĐT-VT)
Cơ sở ngành
(mạch điện tử)
Chuyên ngành
(hệ thống viễn thông)
dự phòng
CNKT điện, điện tử Cơ sở ngành
(kỹ thuật điện)
Chuyên ngành
(cung cấp điện)
dự phòng
Kế toán Cơ sở ngành
(kinh tế vi mô)
Chuyên ngành
(nguyên lý kế toán)
dự phòng
Quản trị văn phòng Cơ sở ngành
(quản trị văn phòng)
Chuyên ngành
(quản trị nguồn nhân lực)
dự phòng
VH các dân tộc thiểu số VN Cơ sở ngành
(văn hóa học)
Chuyên ngành
(tiếng Khmer)
dự phòng
Ngôn ngữ Anh Cơ sở ngành
(reading & Writing)
Chuyên ngành
(speaking)
dự phòng
Quản trị kinh doanh Cơ sở ngành
(kinh tế vi mô)
Chuyên ngành
(nguyên lý kế toán)
dự phòng
Công nghệ thông tin Cơ sở ngành
(toán rời rạc)
Chuyên ngành
(kỹ thuật lập trình)
dự phòng

* Lưu ý: Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi từng buổi thi:

         Buổi sáng: 7h00

         Buổi chiều: 13h00

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.