Lượt xem: 4066

1. Ngành luật:

  • Tự do:  Danh sách 1 2

  • Sở nội vụ chuyển sang tự do: Danh sách 1

  • Sở nội vụ:  Danh sách 1 2 3 4

2. Ngành công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (hệ thống điện): Danh sách 1 2 3

3. Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Danh sách 1

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.