Lượt xem: 883

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh trình độ đại học và liên thông trình độ đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 10/2021)

 

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

           Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh trình độ đại học và liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

          I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

             Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

          II. PHẠM VI TUYỂN SINH

             Trường tuyển sinhtrên toàn quốc.

          III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

             Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh.

Xem chi tiết


 

Lượt xem: 430

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh trình độ đại học ngành Tôn giáo học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 10/2021)

          Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

          Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

          I.NGÀNHTUYỂN SINH

             1.Ngành tuyển: Tôn giáo học

             2.Mã ngành: 7229009

             3.Tổ hợp môn xét tuyển:

- Tổ hợp môn xét tuyển 1 (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Tổ hợp môn xét tuyển 2 (C20): Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân;

- Tổ hợp môn xét tuyển 3 (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

                 - Tổ hợp môn xét tuyển 4 (D15): Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh.

          II.PHẠM VI TUYỂN SINH

             Trường tuyển sinh trên toàn quốc.

          III.CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

             Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh.

       Xem chi tiết


 

Lượt xem: 630

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học

hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh

Người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc khối ngành sức khỏe do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

II. Phương thức tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học trở lên.

Xem chi tiết


Lượt xem: 392

 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối sức khoẻ

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


Lượt xem: 208

 

Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thằng Đại học hệ chính quy năm 2021

Xem chi tiết


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)