Lượt xem: 233

 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối sức khoẻ

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


Lượt xem: 116

 

Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thằng Đại học hệ chính quy năm 2021

Xem chi tiết


Lượt xem: 64

 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông hệ chính quy đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


Lượt xem: 193

Thông báo về việc xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2021

Xem chi tiết

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:


 

Lượt xem: 719

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 4 năm 2021

tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 4222/TBTS-ĐHTV và 4224/TBTS-ĐHTV, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (tháng 4/2021) và tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐTS ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2021 về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.