THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2017 - 2018

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017

 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường,

    Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

     1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

         -  Đối với sinh viên khóa 2014, 2015, 2016:

           + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     Căn cứ kế hoạch số 2627/KH-ĐHTV, ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ Kế hoạch số 2827/KH-ĐHTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức bồi dưỡng ôn tập, kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa ngày 11, 12 tháng 11 năm 2017,

    Nhằm đảm bảo cho Kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.