THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2016 - 2017

           Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

   Để tra cứu kết quả điểm thi tuyển sinh liên thông, vừa làm vừa học đợt thi ngày 26, 27/11/2016, các anh, chị thí sinh (nếu nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo) vui lòng truy cập vào đường dẫn sau: http://daotao.tvu.edu.vn/tracuudiem/

   Chúc các anh, chị may mắn.


 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017

     Căn cứ Thông báo số 126/TB-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Trường có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,

Xem chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.