THÔNG BÁO

Về việc bổ sung và phân chia lớp đối với sinh viên các ngành

Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Công nghệ thông tin

bậc đại học khóa 2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ tình hình thực tế sinh viên nhập học các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Công nghệ thông tin bậc đại học khóa 2018,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Công nghệ thông tin bậc đại học khóa 2018 cập nhật danh sách lớp và thời khóa biểu theo mã lớp mới theo hướng dẫn sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hoàn trả lệ phí thi tuyển và lệ phí ôn thi cho các thí sinh

đã được bảo lưu hồ sơ các ngành khối sức khoẻ trong đợt tuyển sinh

năm 2017 và năm 2018

     Căn cứ Thông báo số 1759/TBTS-ĐHTV, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017;

     Căn cứ Thông báo số 710/TBTS-ĐHTV, ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2018;

      Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh năm 2018, các ngành khối sức khoẻ hình thức vừa làm vừa học áp dụng hình thức thi tuyển sinh (không đủ số lượng hồ sơ để mở lớp), Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã được bảo lưu hồ sơ đối với các ngành sau: Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, y tế công cộng (trung cấp liên thông đại học) và kỹ thuật xét nghiệm y học (cao đẳng liên thông đại học).

      Thời gian hoàn trả: từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 10/9/2018.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018

    Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 16/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018;

    Nhân Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2018); căn cứ Bộ luật Lao động;

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.