THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

    Căn cứ kế hoạch số 2344/KH-ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 18/11/2016 (kể cả các lớp có lịch học buổi tối) tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A21.101, A21.102, C51.202

     Căn cứ công văn số 1062/SNV-CCVC, ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

     Địa điểm: phòng A21.101, A21.102, C51.202

Đọc thêm...

KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp lớp đại học liên thông (DF14KD11)

hình thức vừa làm vừa học và tổ chức thi lại tốt nghiệp

các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2016 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp liên thông (DF14KD11) hình thức vừa làm vừa học khóa 2014 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

     Căn cứ Kế hoạch số 2591/KH - ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.