THÔNG BÁO

Về việc rà soát, điều chỉnh cố vấn học tập các khoá trước và phân công cố vấn

học tập đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

khóa tuyển sinh năm 2020

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các khoa về việc phân công cố vấn học tập và thay đổi, điều chỉnh cố vấn học tập các khóa trước, cụ thể như sau:

1.  Rà soát, điều chỉnh việc phân công cố vấn học tập các khóa trước

             Trưởng các khoa rà soát, điều chỉnh lại các trường hợp giảng viên là cố vấn học tập đang đi học tập trung hoặc có quyết định trúng tuyển nhập học hoặc các lý do khác thôi tham gia cố vấn học tập, kể từ học kỳ I năm học 2020-2021 (nếu có), lập danh sách gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 10/9/2020 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản).

Đọc thêm...

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020

Xem chi tiết


 

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp

đợt xét tuyển tháng 8 năm 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ thông báo số 1299/TBTS-ĐHTV và 1301/TBTS-ĐHTV, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (tháng 8/2020);

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.