THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại khu 1

    Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-ĐTSĐH, ngày 08 tháng 3 năm 2017 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2016;

    Căn cứ vào kế hoạch số 2717/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy và vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/3 và 26/3/2017;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 3 năm 2017,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên, học viên cao học có lịch giảng dạy và học tập tại khu 1 được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

    Thời gian: ngày 25/3/2017 và ngày 26/3/2017 (kể cả buổi tối).

    Địa điểm: tất cả các dãy phòng tại khu 1 (kể cả các dãy phòng E1, E2, E3).

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khoá 2014 và khoá 2015

hình thức vừa làm vừa học và tổ chức thi lại tốt nghiệp

các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3 năm 2017 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2014 và khóa 2015 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

     Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của các Khoa và Bộ môn;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 86 năm

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017

     Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn Trường Đại học Trà Vinh,

    Căn cứ vào kế hoạch số: 66/KH-ĐTN ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 25/03/2017đến hết ngày 26/03/2017 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 27/03/2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.