THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ kế hoạch số 642/KH-ĐHTV, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và  địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

    Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2016 – 2017;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 từ ngày 29/4/2017 (thứ bảy) đến hết ngày 02/5/2017 (thứ ba). Ngày 03/5/2017 (thứ tư) giảng viên, sinh viên, học sinh trở lại Trường giảng dạy và học tập bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

     Căn cứ Thông báo số 16/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 và Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:

      - Ngày Giỗ Tổ Hùng vương - Mùng 10 tháng 3 Âm lịch (nhằm ngày 06/4/2017 Dương lịch) Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh được nghỉ làm việc 01 ngày (06/4/2017 nhằm thứ Năm) theo quy định. Ngày 07/4/2017 (thứ Sáu) trở lại làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.