THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     Căn cứ kế hoạch số 2627/KH-ĐHTV, ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ Kế hoạch số 2827/KH-ĐHTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức bồi dưỡng ôn tập, kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa ngày 11, 12 tháng 11 năm 2017,

    Nhằm đảm bảo cho Kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai,

đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 10 năm 2017

    Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông, văn bằng đại học thứ hai và đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2017-2018;

   Căn cứ Quyết định số 566/QĐ - HĐTS ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

    Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các Khoa về việc phân công cố vấn học tập, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.