THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2, B3 khu I

    Căn cứ Thông báo số 1724/TB-ĐHTV ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và B3 khu I với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 01/12/2018 đến sáng ngày 02 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy và sáng chủ nhật).

    Địa điểm:

    - Dãy phòng học B2 (từ phòng học B21.101 đến phòng học B21.307).

    - Dãy phòng học B3 (từ phòng B31.301 đến B31.307) và phòng A21.101.   

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B3 khu I

   Căn cứ Thông báo số 2759/TBTS-ĐHTV ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy, đợt thi ngày 24/11 và 25/11/2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B3, khu I với thời gian và  địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Thứ bảy)

    Địa điểm: Tất cả các phòng dãy phòng học B31 (từ phòng học B31.101 đến phòng học B31.307).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2018 - 2019

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

           Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường,

           Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

           1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

-                    -  Đối với sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017:

   + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa: Y – Dược, Răng – Hàm – Mặt, Hóa học Ứng dụng, Nông nghiệp –Thủy sản đăng ký từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018;

   + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Ngoại ngữ đăng ký từ 11/12/2018     đến 16/12/2018;

   + Sinh viên các khoa còn lại; sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm: đăng ký từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 16/12/2018.

-                 -  Đối với sinh viên khóa 2018: thời gian đăng ký môn học từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 (thời gian, địa điểm theo lịch hướng dẫn đăng ký môn học đính kèm).

                  2. Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 21/12/2018

               Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.