THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2017 - 2018

   Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – ĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2017-2018,

    Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

  • Khoa, bộ môn, cố vấn học tập:

    + Thông báo sinh viên về kế hoạch tổ chức, danh mục môn học mở lớp đăng ký trong học kỳ hè,...

    + Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

  • Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018.
  • Thời gian xem kết quả đăng ký: 25/5/2018.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2018

     Căn cứ vào kế hoạch số 109/KH-ĐTN, ngày 06 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018),

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 24/03/2018 đến hết ngày 25/03/2018 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 26/03/2018 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2014, cao đẳng khoá 2015 chính quy

và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

      Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

      Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017-2018;

      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

      Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

      1.  Kế hoạch chung:

            1.1 Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học thi tốt nghiệp ngày 17, 18/3/2018

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.