THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2018 - 2019

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 19/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tại các phòng máy tính khu 1

   Căn cứ vào công văn số 1556/UBND-HĐT, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018 tỉnh Trà Vinh,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

          - Thời gian: Ngày 27/12/2018 (kể cả buổi tối)

          - Địa điểm:

    • Từ phòng C11.301 đến phòng C11.312;
    • Từ phòng C71.103 đến phòng C71.107.   

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

          Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2018 – 2019;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

         1.Nghỉ Tết Dương lịch

             Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019. Ngày 02/01/2019 sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

         2.Nghỉ Tết Nguyên đán

            Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 12/02/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp, Mậu Tuất đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, Kỷ Hợi). Ngày 13/02/2019 (nhằm ngày mùng 09 tháng Giêng, Kỷ Hợi) sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

                 * Học sinh Trường Thực hành Sư phạm sẽ có thông báo riêng.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.