THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 86 năm

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017

     Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn Trường Đại học Trà Vinh,

    Căn cứ vào kế hoạch số: 66/KH-ĐTN ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 25/03/2017đến hết ngày 26/03/2017 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 27/03/2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng A4 khu 2

     Căn cứ đề nghị số 30/ĐN-VIFL, ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory về việc tổ chức thi chứng chỉ quốc tế,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và sinh viên - học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

 tháng 12 năm 2016

     Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/3/2017.

     Ngày thi tốt nghiệp: 18/3 và 19/3/2017

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.