THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018

     Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của Trường có thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,   

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018 như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng đến hết ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 25, 26/12/2017

do ảnh hưởng cơn bão số 16

    Căn cứ Công điện số 4693/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chủ động ứng phó với bão số 16;

     Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thống nhất cho tất cả các lớp được nghỉ học trong 02 ngày 25  và 26/12/2017 (bao gồm những học sinh, sinh viên, học viên của Trường đang  học, thực tập tại các cơ sở đóng trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

      Căn cứ Kế hoạch số 2827/KH-ĐHTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức bồi dưỡng ôn tập, kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa ngày 24 tháng 12 năm 2017,

       Nhằm đảm bảo cho Kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.