THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2019

   Căn cứ vào tờ trình số 27/TTr-ĐTN, ngày 11 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019),

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 23/03/2019 đến hết ngày 24/03/2019 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 25/03/2019 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

   Riêng các lớp sau vẫn học, thi theo lịch đã ban hành:

   + Các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai.

   + Các lớp có lịch học hoặc lịch thi với giảng viên thỉnh giảng.

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2013, 2015,

cao đẳng khoá 2016 chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học,

văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2019 tại Trường

Căn cứ Quyết định số 4191/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

       1.  Kế hoạch chung:

            1.1 Các lớp đại học thi tốt nghiệp ngày 16, 17/3/2019

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 3062/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2019 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/3/2019.

Ngày thi tốt nghiệp: 16/3 và 17/3/2019

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.