THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

   Căn cứ phiếu trình xin ý kiến số 178/PT-QTTB, ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc xin tạm ngưng sử dụng tòa nhà B2 để phục vụ cho công tác cải tạo công trình,

   Căn cứ tiến độ thực tế trong công việc cải tạo công trình,

   Nhằm đảm bảo kế hoạch cải tạo công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

   Thời gian: kể từ ngày 05/9/2017

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017

    Căn cứ Thông báo số 56/TB-UBND ngày 23/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017;

    Nhân Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2017),

Xem chi tiết

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH DỰ LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NGÀY 26/8/2017

* Sơ đồ lễ bế giảng: Xem chi tiết

* Danh sách dự lễ bế giảng: Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.