THÔNG BÁO

Đăng ký xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học;

    Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp hàng năm tại Trường,

   Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký xét tốt nghiệp, việc quản lý công tác đào tạo của Trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các khoa, trung tâm về việc thay đổi hình thức đăng ký xét tốt nghiệp đối với các lớp đại học, cao đẳng kể từ tháng 01 năm 2018 như sau:

    Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên (ttsv.tvu.edu.vn).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

    Căn cứ Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động như sau:

    1. Treo cờ Tổ quốc:

       Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong 05 ngày tết, từ 06 giờ sáng ngày 14/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 03 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 630/QĐ – ĐHTV ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định tốt nghiệp;

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.