THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

các lớp đại học khoá 2013, 2014, cao đẳng khoá 2015 hệ chính quy và các lớp

hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

           Căn cứ kế hoạch số: 1539/KH - ĐHTV ngày 12 tháng 6 năm 2018 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, 2014, cao đẳng khoá 2015 hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường;

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ (Dự kiến tổ chức 03 đợt)

Đợt 1: Buổi sáng ngày 28/7/2018 (thứ bảy) gồm các lớp đại học hệ chính quy (số lượng dự kiến: 700): DA13CKC; DA13CNOT; DA13DCN; DA13KDHT; DA13HH; DA13TY; DA13XD; DA14MNA,B; DA14SNV; DA14NNK; DA14VDT; DA14NNA; DA14NNAB; DA14K; DA14QKD; DA14TCNH; DA14KT,B; DA14QVA,B,C; DA14TT; DA14QTM; DA14CKC, DA14CNOT, DA14DT.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên chính quy
các lớp đại học và cao đẳng khóa 2018


    Căn cứ vào kết quả trúng tuyển của sinh viên đợt 1 và đợt 2 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2018;
   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy khóa 2018, năm thứ nhất không chuyên ngữ của Trường Đại học Trà Vinh tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào gồm các kỹ năng: Đọc (Reading) và Viết (Writing), cụ thể như sau:
   1. Thời gian kiểm tra: Được bố trí trong thời khóa biểu học chính kể từ ngày 17/9/2018.
  2. Địa điểm tổ chức: Dãy C1 (từ phòng C11.301 đến C11.312) và dãy C7 (từ phòng C71. 101 đến C71. 106) - Khu I, Trường Đại học Trà Vinh, sẽ có lịch kiểm tra và danh sách cụ thể trên: Website Phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn) hoặc Cổng thông tin sinh viên (http://ttsv.tvu.edu.vn).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2018 - 2019

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017

và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

      1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

       + Sinh viên khoa Y – Dược: đăng ký từ ngày 23/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.