THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2 và A2 khu I

     Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-ĐTSĐH ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và A2 khu 1, với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 26/5 năm 2019 (Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật).

    Địa điểm: Dãy phòng học: B2 (từ phòng học B21.205 đến phòng học B21.307) và dãy phòng A21.101; A21.102.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

 tại các phòng máy tính khu 1

    Căn cứ công văn số 358/SGDĐT-TCCBCTTT, ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IV và Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XIX năm học 2018-2019;

   Căn cứ phiếu trình xin ý kiến số 75/PT-QTTB, ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Phòng Thiết bị về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IV và Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XIX năm học 2018-2019,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho Hội thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường  có lịch giảng dạy, học tập tại các phòng thực hành máy tính được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm, cụ thể như sau:

vSáng ngày 26/4/2019: từ phòng C11.301 đến phòng C11.312; phòng C71.105, C71.106, C71.107

vChiều ngày 26/4/2019: từ phòng C11.301 đến phòng C11.308

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 3062/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3  năm 2019, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệpđợt thi tháng 6 năm 2019 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 03/6/2019.

Ngày thi tốt nghiệp: 15/6 và 16/6/2019

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.