THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2018 - 2019

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

Đọc thêm...

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ BẾ GIẢNG ĐỢT 1

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng

2. Danh sách sinh viên dự lễ bế giảng

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B3 khu 1

      Căn cứ kế hoạch số 1610/KH-ĐHTV ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh - đợt tháng 7/2018,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 22 tháng 7 năm 2018 (Chủ nhật)

   Địa điểm: dãy phòng B31 gồm các phòng B31.203; B31.204; B31.205; B31.207; B31.301; B31.302; B31.303; B31.304; B31.305.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.