THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy đối với giảng viên

tham gia phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

       Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;

      Căn cứ Công văn số 771/SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc giới thiệu nhân sự tham gia phối hợp tổ chức thi và thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;

       Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-ĐHTV, ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cử viên chức tham gia phối hợp tổ chức coi thi và thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019,

       Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến giảng viên, viên chức tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (có tên trong Quyết định số 2919/QĐ-ĐHTV, ngày 27 tháng 5 năm 2019) tạm ngưng hoạt động giảng dạy, thời gian như sau:

        Thời gian: từ ngày 23/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

các lớp đại học khoá 2014, khóa 2015, cao đẳng khoá 2016 hệ chính quy và các lớp

hình thức vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2019 tại Trường

          Căn cứ kế hoạch số: 1182 /KH - ĐHTV ngày 05 tháng 4 năm 2019 và kế hoạch số: 1785 /KH - ĐHTV ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2014, khóa 2015, cao đẳng khoá 2016 hệ chính quy và các lớp hình thức vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2019 tại Trường;

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức, đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2018 - 2019

           Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của Sinh viên năm học 2018 - 2019,

          Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

          - Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách môn học được mở lớp).

          - Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp, sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 29/5/2019 (đính kèm danh sách môn học không được mở lớp).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.