THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018

    Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 16/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018;

    Nhân Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2018); căn cứ Bộ luật Lao động;

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B3 khu 1

     Căn cứ kế hoạch số 2223/KH-ĐHTV ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức ôn tập, đánh giá và cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 2, bậc 3, bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - đợt thi ngày 25-26/8/2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

     Thời gian: ngày 26 tháng 8 năm 2018 (Chủ nhật)

     Địa điểm: dãy phòng B3 khu 1 (gồm các phòng từ B31.101 đến B31.307)

Đọc thêm...

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ BẾ GIẢNG ĐỢT 3

NGÀY 18/8/2018

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng

2. Danh sách sinh viên dự lễ bế giảng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.