SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ LỄ BẾ GIẢNG NGÀY 10/8

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng: Xem chi tiết

2. Danh sách đăng ký dự lễ bế giảng: Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai

và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019

     Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-HĐTS, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019 về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019;

     Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 6 năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ thông báo số 407/TBTS-ĐHTV, ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 6 năm 2019;

   Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

   Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.