THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học

Y đa khoa khoá 2013 hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch số: 3241 /KH - ĐHTV ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học Y đa khoa khoá 2013 hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019 tại Trường;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên lớp Y đa khoa khoá 2013 (DA13YDK A và DA13YDKB) về thời gian, địa điểm tổ chức, đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BUỔI LỄ

     Buổi sáng: Lúc 9 giờ, ngày 28/10/2019, tại Hội trường E21.105,Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ- Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh (Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh)

     Sinh viên tham dự có mặt đúng 7h30 tại địa điểm tổ chức buổi lễ.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 3062/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2019, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 12 năm 2019 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 28/11/2019.

Ngày thi tốt nghiệp: 07/12 và 08/12/2019

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

     Căn cứ Thông báo số 89/TB-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019;

    Nhân Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); căn cứ Bộ luật Lao động;

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.