SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ BẾ GIẢNG ĐỢT 1

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng

2. Danh sách sinh viên dự lễ bế giảng

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B3 khu 1

      Căn cứ kế hoạch số 1610/KH-ĐHTV ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh - đợt tháng 7/2018,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 22 tháng 7 năm 2018 (Chủ nhật)

   Địa điểm: dãy phòng B31 gồm các phòng B31.203; B31.204; B31.205; B31.207; B31.301; B31.302; B31.303; B31.304; B31.305.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

các lớp đại học khoá 2013, 2014, cao đẳng khoá 2015 hệ chính quy và các lớp

hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

           Căn cứ kế hoạch số: 1539/KH - ĐHTV ngày 12 tháng 6 năm 2018 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, 2014, cao đẳng khoá 2015 hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường;

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ (Dự kiến tổ chức 03 đợt)

Đợt 1: Buổi sáng ngày 28/7/2018 (thứ bảy) gồm các lớp đại học hệ chính quy (số lượng dự kiến: 700): DA13CKC; DA13CNOT; DA13DCN; DA13KDHT; DA13HH; DA13TY; DA13XD; DA14MNA,B; DA14SNV; DA14NNK; DA14VDT; DA14NNA; DA14NNAB; DA14K; DA14QKD; DA14TCNH; DA14KT,B; DA14QVA,B,C; DA14TT; DA14QTM; DA14CKC, DA14CNOT, DA14DT.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.