THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng D3 khu 1

    Căn cứ kế hoạch số 2810/KH-ĐHTV, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật năm 2018,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng cho chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

     Thời gian: ngày 25 tháng 10 năm 2018 (thứ năm)

     Địa điểm: dãy phòng D3 khu 1 (gồm các phòng từ D31.101 đến D31.108)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2018,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2018, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 12 năm 2018 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 28/11/2018.

Ngày thi tốt nghiệp: 08/12 và 09/12/2018

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Campuchia

đang học tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

   Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà  Vinh khoá 2012;

Xem chi tiết

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.