THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

 tại các phòng máy tính dãy D7 khu 1

   Căn cứ công văn số 1432/UBND-HĐT, ngày 12 tháng 11 năm 2019 của của Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019 tỉnh Trà Vinh,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho Hội đồng thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường có lịch giảng dạy, học tập tại các phòng thực hành máy tính được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm, cụ thể như sau:

    - Thời gian: ngày 30/11/2019 và ngày 01/12/2019

    - Địa điểm: Dãy D7 khu 1 (từ phòng D71.101 đến phòng D71.114)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3, A2 khu 1

    Căn cứ Thông báo số 1870/TB-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học cho kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 23/11 và 24/11/2019 (thứ 7 và chủ nhật)

      Địa điểm:

  Dãy phòng B2, khu 1 (gồm các phòng từ B21.101 đến B21.307);

  Dãy phòng B3, khu 1 (gồm các phòng từ B31.301 đến B31.307);

           Phòng A21.101.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

      Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2019 – 2020;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau:

     1. Nghỉ Tết Dương lịch

        Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 ngày 01/01/2020. Ngày 02/01/2020 sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

     2. Nghỉ Tết Nguyên đán

       Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (nhằm ngày 24 tháng Chạp, Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng, Canh Tý). Ngày 03/02/2020 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, Canh Tý) sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.