THÔNG BÁO

Về việc lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 630/QĐ – ĐHTV ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định tốt nghiệp;

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018

     Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của Trường có thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,   

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018 như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng đến hết ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 25, 26/12/2017

do ảnh hưởng cơn bão số 16

    Căn cứ Công điện số 4693/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chủ động ứng phó với bão số 16;

     Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thống nhất cho tất cả các lớp được nghỉ học trong 02 ngày 25  và 26/12/2017 (bao gồm những học sinh, sinh viên, học viên của Trường đang  học, thực tập tại các cơ sở đóng trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.