THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và Sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 3587/KH-ĐHTV, ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2020,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2019, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2020 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 12/3/2020.

Ngày thi tốt nghiệp: 21/3 và 22/3/2020

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học đợt thi tuyển và xét tuyển tháng 11 năm 2019

     Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-HĐTS, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019 về việc công nhận trúng tuyển liên thông đại học chính quy tháng 11 năm 2019;

   Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-HĐTS, ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019 về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

    Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học đợt thi tuyển và xét tuyển tháng 11 năm 2019;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2019 - 2020

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 19/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.