THÔNG BÁO

V/v sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

          Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2018 – 2019;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

         1.Nghỉ Tết Dương lịch

             Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019. Ngày 02/01/2019 sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

         2.Nghỉ Tết Nguyên đán

            Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 12/02/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp, Mậu Tuất đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, Kỷ Hợi). Ngày 13/02/2019 (nhằm ngày mùng 09 tháng Giêng, Kỷ Hợi) sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

                 * Học sinh Trường Thực hành Sư phạm sẽ có thông báo riêng.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2, B3 khu I

    Căn cứ Thông báo số 1724/TB-ĐHTV ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và B3 khu I với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 01/12/2018 đến sáng ngày 02 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy và sáng chủ nhật).

    Địa điểm:

    - Dãy phòng học B2 (từ phòng học B21.101 đến phòng học B21.307).

    - Dãy phòng học B3 (từ phòng B31.301 đến B31.307) và phòng A21.101.   

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B3 khu I

   Căn cứ Thông báo số 2759/TBTS-ĐHTV ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy, đợt thi ngày 24/11 và 25/11/2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B3, khu I với thời gian và  địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Thứ bảy)

    Địa điểm: Tất cả các phòng dãy phòng học B31 (từ phòng học B31.101 đến phòng học B31.307).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.