Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 (đến hết ngày 01/3/2020)

Xem chi tiết


 

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2014, 2015, 2016

cao đẳng khoá 2017 chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học,

văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2020 tại Trường

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 5604/QĐ-ĐHTV, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

Xem chi tiết

Thông báo tiếp tục cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo được nghỉ học tạm thời để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020)

Xem nội dung chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.