THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 3062/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2018, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2019 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/3/2019.

Ngày thi tốt nghiệp: 16/3 và 17/3/2019

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2018 - 2019

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 19/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tại các phòng máy tính khu 1

   Căn cứ vào công văn số 1556/UBND-HĐT, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018 tỉnh Trà Vinh,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

          - Thời gian: Ngày 27/12/2018 (kể cả buổi tối)

          - Địa điểm:

    • Từ phòng C11.301 đến phòng C11.312;
    • Từ phòng C71.103 đến phòng C71.107.   

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.