THÔNG BÁO

V/v trở lại giảng dạy và học tập

   Căn cứ Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

   Căn cứ Thông báo số 22/TB-VP ngày 26/02/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh về việc thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh;

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v tịnh tiến 04 tuần học trong thời khóa biểu

đối với các lớp đại học, cao đẳng tại Trường

   Căn cứ Thông báo số 237/TB-ĐHTV ngày 02 tháng 02 năm 2020; Thông báo số 281/TB-ĐHTV ngày 06 tháng 2 năm 2020; Thông báo số 416/TB-ĐHTV ngày 15 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tạm thời để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

   Căn cứ Thông báo số 598/TB-ĐHTV ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc trở lại giảng dạy và học tập,

   Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên việc tịnh tiến 04 tuần học trong thời khóa biểu đối với các lớp đại học, cao đẳng (kể cả các lớp vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông) tại Trường (tất cả thời khóa biểu được lùi lại 04 tuần).

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp liên thông đại học khoá 2017, 2018

hình thức vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2020 tại Trường

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 5604/QĐ-ĐHTV, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.