THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

    Căn cứ Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động như sau:

    1. Treo cờ Tổ quốc:

       Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong 05 ngày tết, từ 06 giờ sáng ngày 14/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 03 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 630/QĐ – ĐHTV ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định tốt nghiệp;

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018

     Căn cứ Thông báo số 84/TB-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của Trường có thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,   

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2018 như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng đến hết ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.