THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2019 - 2020

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 19/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

 tại các phòng máy tính dãy D7 khu 1

   Căn cứ công văn số 1432/UBND-HĐT, ngày 12 tháng 11 năm 2019 của của Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2019 tỉnh Trà Vinh,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho Hội đồng thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường có lịch giảng dạy, học tập tại các phòng thực hành máy tính được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm, cụ thể như sau:

    - Thời gian: ngày 30/11/2019 và ngày 01/12/2019

    - Địa điểm: Dãy D7 khu 1 (từ phòng D71.101 đến phòng D71.114)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3, A2 khu 1

    Căn cứ Thông báo số 1870/TB-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học cho kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 23/11 và 24/11/2019 (thứ 7 và chủ nhật)

      Địa điểm:

  Dãy phòng B2, khu 1 (gồm các phòng từ B21.101 đến B21.307);

  Dãy phòng B3, khu 1 (gồm các phòng từ B31.301 đến B31.307);

           Phòng A21.101.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.