Toàn thể công chức, viên chức, học sinh và sinh viên được nghỉ làm việc, học tập ngày 20/11 (nhằm ngày thứ 3) để dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Xem thông báo tại đây

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp

 

Căn cứ kế hoạch số 1114/KH-ĐHTV ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 và thi lại tốt nghiệp các lớp chính quy, liên thông và vừa làm vừa học tại trường;

Nay phòng Đào tạo thông báo: tất cả các lớp hệ chính quy, liên thông chính quy và vừa làm vừa học tại trường Đại  học Trà Vinh (kể cả các lớp thi lại tốt nghiệp các môn văn hóa) liên hệ phòng Đào tạo để làm thủ tục đăng ký thi lại tốt nghiệp.

Đọc thêm...

 

KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông

hệ chính quy khóa 2010, 2011 và thi lại tốt nghiệp các lớp

chính quy, liên thông chính quy và vừa làm vừa học tại trường

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông khóa 2010, 2011 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 50/KH-ĐHTV ngày 11 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm 2012;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Căn cứ tình hình thực tế thi lại tốt nghiệp các lớp chính quy, liên thông chính quy tại trường và vừa làm vừa học tại trường;

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện công tác đào tạo, Phòng Đào tạo lập kế hoạch thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

 Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.