THÔNG BÁO

V/v tịnh tiến 08 tuần học trong thời khóa biểu

đối với các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường

      Căn cứ Thông báo số 727/TB-ĐHTV ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tạm thời để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

     Căn cứ Thông báo số 745/TB-ĐHTV ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên các lớp hệ chính quy kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020,

     Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên việc tịnh tiến 08 tuần học trong thời khóa biểu đối với các lớp đại học, cao đẳng chính quy (kể cả các lớp liên thông hệ chính quy) tại Trường.

Đọc thêm...

Thông báo giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên các lớp hệ chính quy kể từ ngày 30/3/2020

Xem chi tiết


Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 (đến hết ngày 05/4/2020). Riêng, đối với sinh viên năm cuối, việc thực tập tốt nghiệp thực hiện theo lịch làm việc của các cơ sở thực tập (không bao gồm sinh viên các lớp thuộc khối ngành sức khỏe).

Xem chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.