THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2009, cao đẳng khoá 2010, TC chuyên nghiệp khoá 2011 hệ chính quy năm học 2012 - 2013

 

 Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2012 - 2013;

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2009, cao đẳng khoá 2010, TC chuyên nghiệp khoá 2011 hệ chính quy năm học 2012 - 2013. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa, học Giáo dục quốc phòng và khai giảng các lớp liên thông kỳ thi tuyển sinh ngày 29, 30/ 12/2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp liên thông trình độ cao đẳng, đại học chính quy tổ chức đào tạo tại trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ kết quả trúng tuyển nhập học các lớp liên thông trình độ cao đẳng, đại học thi tuyển tháng 12/2012 tại trường Đại học Trà Vinh, Phòng Đào tạo thông báo đến thí sinh trúng tuyển lịch sinh hoạt đầu khóa, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp

các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009 năm học 2012 - 2013


 

Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2012 - 2013;

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009: DB09TT, DB09KT, DB09QKD, DB09TTA, DB09KTA, DB09QKDA. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, điểm số đã thực hiện, chưa thực hiện có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.