Thông báo giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy tại trường Đại học Trà Vinh

Nội dung thông báo (đối với các lớp khóa 2017 về sau)

Nội dung thông báo (đối với các lớp khóa 2016 về trước)


  

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:         

Học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày theo qui định: ngày 02/4/2020 (thứ Năm).

Đọc thêm...

Thông báo hướng dẫn triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên các lớp hệ chính quy kể từ ngày 30/3/2020

Xem chi tiết


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.