Thông báo giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên các lớp hệ chính quy kể từ ngày 30/3/2020

Xem chi tiết


Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 (đến hết ngày 05/4/2020). Riêng, đối với sinh viên năm cuối, việc thực tập tốt nghiệp thực hiện theo lịch làm việc của các cơ sở thực tập (không bao gồm sinh viên các lớp thuộc khối ngành sức khỏe).

Xem chi tiết


 

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến

đối với sinh viên các lớp hệ chính quy

     Căn cứ công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các phương thức đào tạo từ xa (ĐTTX), đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

     Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên các lớp hệ chính quy phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung để triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến, cụ thể như sau:

     1. Đối với khoa, bộ môn, cố vấn học tập

         v  Đối với khoa, bộ môn

           - Tổng hợp số lượng sinh viên có/sẽ có các thiết bị tham gia việc học trực tuyến (theo mẫu đính kèm –BM2, BM3); riêng đối với sinh viên năm cuối, chỉ tổng hợp đối với sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp.

             - Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, học phần lý thuyết do nhiều giảng viên cùng giảng dạy, các học phần do giảng viên thỉnh giảng đảm nhận, đề nghị khoa, bộ môn tổng hợp đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến.

             - Các số liệu báo cáo trên gửi phòng Đào tạo tổng hợp trước ngày 25/3/2020.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.