Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học tập trung

Nội dung thông báo: File đính kèm

Thông báo bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù cho khóa 2016

Nội dung thông báo: File đính kèm


 

Thông báo tổ chức hoạt động dạy và học tập trung (từ ngày 11/5/2020)

Nội dung thông báo: file đính kèm

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.