Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại các phòng máy tính dãy D7 tại khu 1 (sáng ngày 16/7/2020)

Xem chi tiết

Thông báo về việc học bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù cho các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại Trường

Xem chi tiết

Biểu mẫu đính kèm: Tải về

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học tập trung trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung thông báo: File đính kèm


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.