THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và Sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 3587/KH-ĐHTV, ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2020,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2020, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 9 năm 2020 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 12/9/2020.

Ngày thi tốt nghiệp: 19/9 và 20/9/2020

Đọc thêm...

 

Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2014, khóa 2015,  khóa 2016, cao đẳng khoá 2017 hệ chính quy và các lớp hình thức vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2020 tại Trường 

Xem chi tiết

Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021 (từ ngày 21/7 đến 27/7/2020)

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.