THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp

đợt xét tuyển tháng 8 năm 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ thông báo số 1299/TBTS-ĐHTV và 1301/TBTS-ĐHTV, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (tháng 8/2020);

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 

Thông báo dời thời gian tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp (đợt 1, ngày 29/8/2020)

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.