Thông báo về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết


 

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020 - 2021,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2020, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2021 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 09/3/2021. Riêng sinh viên các lớp Y đa khoa nộp đơn thi lại trước ngày 01/02/2021.

Ngày thi tốt nghiệp: 20 và 21/3/2021.

Đọc thêm...

Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021 (các lớp khoa Y-Dược khóa 2020)

Nội dung thông báo và danh sách môn học (file đính kèm)

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)