Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2014, khóa 2015,  khóa 2016, cao đẳng khoá 2017 hệ chính quy và các lớp hình thức vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2020 tại Trường 

Xem chi tiết

Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021 (từ ngày 21/7 đến 27/7/2020)

Xem chi tiết

Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại các phòng máy tính dãy D7 tại khu 1 (sáng ngày 16/7/2020)

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.