Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

Nội dung thông báo (file đính kèm)


 

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020 - 2021,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2021, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2021 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 07/6/2021.

Ngày thi tốt nghiệp: 19 và 20/6/2021.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch thi tốt nghiệp đề ra theo đúng tiến độ, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên thuộc các trường hợp trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                   Phạm Trung Yên

KẾ HOẠCH
Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy
và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông
tốt nghiệp năm 2021 tại Trường
    Căn cứ Quyết định số 5049/QĐ-ĐHTV ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2020-2021;
     Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020-2021;
     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)