Danh mục

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC MỞ LỚP

ĐĂNG KÝ ÔN TẬP HỌC LẠI - THI LẠI

STT Mã Môn Học Tên Môn Học Mã nhóm TC TS LT TH Mã Khoa
1 HL1003 Giáo dục thể chất 2 1 1 30 0 30 CBN
2 HL1003 Giáo dục thể chất 2 2 1 30 0 30 CBN
3 HL4009 Kế toán tài chính 1 1 4 75 45 30 KT - L - NN
4 HL4011 Nguyên lý kế toán 1 3 45 45 0 KT - L - NN
5 HL2028 Nhập môn lập trình 1 4 90 30 60 KTCN
6 HL2037 Tin học đại cương 1 3 60 30 30 KTCN
7 HL2050 Quản trị mạng 1 5 120 30 90 KTCN
8 HL2022 Lập trình hướng đối tượng 1 4 75 45 30 KTCN
9 HL2009 Cơ lý thuyết 1 2 45 15 30 KTCN

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.