THÔNG BÁO

V/v tịnh tiến 08 tuần học trong thời khóa biểu

đối với các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường

      Căn cứ Thông báo số 727/TB-ĐHTV ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tạm thời để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

     Căn cứ Thông báo số 745/TB-ĐHTV ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc giảng dạy và học tập trực tuyến đối với sinh viên các lớp hệ chính quy kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020,

     Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên việc tịnh tiến 08 tuần học trong thời khóa biểu đối với các lớp đại học, cao đẳng chính quy (kể cả các lớp liên thông hệ chính quy) tại Trường.

      Riêng các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai (kể cả văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy) và các học phần thực hành tại các phòng thí nghiệm, xưởng, trạm, trại, bệnh viện, cộng đồng, sân thể dục, thao trường, bãi tập, … sẽ được tịnh tiến lịch học ngay sau khi sinh viên đi học tập trung trở lại hoặc khi có thông báo mới. 

     Những trường hợp trùng lịch dạy, lịch công tác sau khi tịnh tiến thời khóa biểu, giảng viên trực tiếp liên hệ Phòng Đào tạo (sau khi tham khảo ý kiến của sinh viên) để điều chỉnh cho phù hợp đến hết ngày 10/4/2020.

     Đề nghị Trưởng bộ môn, cố vấn học tập thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng, giảng viên cơ hữu và tất cả sinh viên được biết, cập nhật lại thời khóa biểu được công bố trên website http://ttsv.tvu.edu.vn/.

    Tịnh tiến tuần học: là thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc giảng dạy trong thời khóa biểu, tuy nhiên buổi, thứ, phòng học trong tuần không thay đổi (ví dụ thời khóa biểu trước khi tịnh tiến có lịch vào sáng thứ 4, phòng B21.301, ngày 05/02/2020, sau khi tịnh tiến 08 tuần thì thời khóa biểu mới là sáng thứ 4, phòng B21.301, ngày 01/4/2020).

    Thông báo này thay thế thông báo số 03/TB-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc tịnh tiến 04 tuần học trong thời khóa biểu đối với các lớp đại học, cao đẳng tại Trường.

                                TRƯỞNG PHÒNG

                                         (Đã ký)

                                 Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.